Visie

Uitganspunt bij mijn behandelingen is dat alle informatie al in jou aanwezig is. Ik stem me af op jou en kan je zo begeleiden bij het krijgen van inzicht, het ervaren in je lichaam en het integreren in je leven. Uiteindelijk ben jij zelf degene die de verandering te weeg brengt. Vanuit die gedachte is een aantal sessies vaak al voldoende om een proces op gang te brengen waar je zelf mee verder kunt.

Mijn benadering is holistisch. Onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele laag staan met elkaar in verbinding. Aandacht voor het ene gebied heeft effect op de andere gebieden. Ik kan je dan ook vanuit elk van deze ingangen begeleiden op je ontwikkelingsweg.

Verder ga ik er van uit dat de ervaringen tot nu toe in je leven zijn opgeslagen in de cellen van je lichaam. Dit kan herkenbaar zijn aan spanning en pijn. Het lichaam bestaat uit trilling en reageert op trilling. Met de trilling van licht, geluid, liefde of energie kan de balans in je lichaam herstelt worden.